Visa gymnasium.se som: Mobil
Lärare som sitter enskilt med elev

Vad betyder extra anpassningar i gymnasiet? 

Alla elever har rätt att få tillräckligt stöd i gymnasiet för att nå så långt som möjligt. Här får du veta mer om stödformen extra anpassningar, vad den innebär och vad du kan göra om du behöver extra stöd.

Extra anpassningar i skolan görs både i grundskolan och gymnasiet. Det är en av tre typer av stöd du kan få i skolan för att klara kunskapsmålen:

  • extra anpassningar
  • särskilt stöd
  • åtgärdsprogram

Extra anpassningar innebär mindre insatser och är den typ av stöd du får i första hand om du har svårt att få godkända betyg. Stödet kan se olika ut på olika skolor och för olika personer – det viktiga är att det är anpassat efter dina behov. Extra anpassningar i gymnasiet kan betyda att läraren vänder sig till dig specifikt för att hjälpa till att till exempel:

  • planera skoldagen
  • ge extra tydliga instruktioner
  • starta upp skolarbetet
  • förklara ett ämne på ett individuellt sätt 
  • tolka texter

Du kan få extra anpassningar som stöd i ett visst ämne som du har svårt för, eller för hela skolgången. Läraren kan oftast ge extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Om du vill ha stöd för att klara godkänt eller höja dina betyg utanför lektionstid kan läxhjälp vara ett alternativ för dig. Läxhjälp kan ges på skolan, hemma eller online. Läs mer om läxhjälp här.

Vem bestämmer om jag behöver extra anpassningar?

Det är läraren som är ansvarig för extra anpassningar. Det finns flera sätt för läraren att avgöra om du behöver extra stöd. Hen kan till exempel titta på ditt resultat på ett nationellt prov, få information från annan personal på skolan eller själv lägga märke till att du behöver extra stöd under skoldagarna. Du själv eller dina föräldrar kan också prata med läraren och be om extra anpassningar.

Alla elever som behöver har rätt till extra stöd

Det behövs inget formellt beslut för att du ska få extra anpassningar, och du behöver inte ha någon diagnos för att få det. Det kan finnas olika skäl till att man har svårt att klara kunskapskraven i skolan generellt, i ett visst ämne eller i en viss kurs. Skolan är enligt skollagen skyldig att se till att alla elever får den stöttning de behöver under skoltiden. Skolan får alltså inte säga att de av någon anledning inte kan ge dig extra anpassningar om du behöver det.

Extra anpassningar på olika gymnasieskolor

Din rätt till extra anpassningar gäller på alla skolor, både kommunala och fristående, oavsett skolans profil eller inriktning. Det står i skollagen att du som elev ska få extra anpassningar “skyndsamt” om du behöver det. Det betyder att det inte finns någon satt tidsbegränsning men att skolan ska ge dig stödet så snabbt som möjligt.

Olika gymnasieskolor kan arbeta på olika sätt med extra stöd och kan ha olika typer av resurser. Om du vill veta hur det ser ut på en skola du är intresserad av kan du kontakta skolan och fråga hur det fungerar med extra stöd hos dem.

Hitta din gymnasieskola

Källor: skolverket.se, attention.se, skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 08 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-06-07

Gymnasiebehörighet

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. För asylsökande ungdomar måste utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år.  För behörighet till en så kallad särskild variant ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-03

Allt du behöver veta om studiehjälp och studieteknik

Att börja på gymnasiet innebär ett nytt sätt att studera. Du förväntas ta mer ansvar och lära dig mer under en kortare tid. Då kan en god studieteknik hjälpa dig väldigt mycket. När du börjar gymnasiet har du också rätt till olika typer av studiehjälp beroende på din situation. Här nedanför kan du läsa mer om både studiehjälp och tips på hur du ska tänka med plugget.  Skulle du vilja ha mer r ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-11

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Först gäller det att komma på en idé vad du ska skriva om. Är det något ämne du brinner för lite extra eller något som du skulle vara intresserad av att jobba med i framtiden? Sök på internet, prata med kompisar, läs tidningar och titta på nyheterna. Skriv ner allt som kommer upp i huvudet. Du kan utgå från en fundering du har eller något du är nyfiken på.
Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin