08 jan 2020

Så säger riksdagspartierna om skolan

Så säger riksdagspartierna om skolan

En av de viktigaste valfrågorna är skola och utbildning. Riksdagspartierna är överens när det gäller vissa saker – läraryrket måste bli mer attraktivt och skolmiljön måste bli bättre. Men i andra frågor står de på olika sidor. Ska skolan vara statlig eller inte? Från och med vilken årskurs ska eleverna betygsättas? Och hur ska vi göra för att lärarna ska bli fler och bättre?

Letar du efter en gymnasieutbildning där du kan lära dig mer om politik och hur samhället fungerar? Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet.

I den här artikeln får du en överblick över vad riksdagens partier tycker i skolfrågan inför riksdagsvalet 2018. Se vem som lyfter det du tycker är viktigast!

Centerpartiet

centerpartiet

“Nyanlända elever ska få bättre möjligheter att lära sig svenska”

Centerpartiet vill ha en 10-årig grundskola. De vill att elever som har svårt i skolan ska få hjälp tidigt. För att kunna ge rättvisa betyg på nationella prov vill partiet att proven ska rättas externt och digitalt. Centerpartiet vill satsa mer på skolor i utanförskapsområden. Nyanlända elever ska få bättre möjligheter att lära sig svenska genom tvåspråkiga klasser, mer undervisningstid i svenska och möjlighet att läsa färre ämnen i högstadiet. Centerpartiet tycker att det ska finnas fler sätt att bli lärare på och att det ska finnas fler yrkesroller som elevassistenter och personal inom elevhälsa. Partiet är för det fria skolvalet och vill att alla ska ha möjlighet att välja. De skolor som fungerar dåligt ska kunna stängas, tycker centerpartiet.

Kristdemokraternakristdemokraterna

“Jobba kvar som lärare efter 67”

Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att visa hänsyn till elevers olikhet och ge tidigt stöd genom fler speciallärare. Partiet vill höja läraryrkets status, och kunna avlasta lärarna genom att satsa på fler yrkesroller som lärarassistenter och rastvakter. Det ska vara möjligt att läsa en kortare lärarutbildning för den som redan har en akademisk utbildning. Kristdemokraterna vill låta de lärare som vill jobba kvar efter 67 års ålder och höja lärarlönerna för de mest utmanande jobben med 10 000 kronor. Partiet vill också hantera problemet med mobbning genom att satsa på elevhälsan och att ha bra utarbetade program för detta.

liberalernaLiberalerna

“Nationella prov från trean och betyg från fyran”

Liberalerna vill ha tydligare kunskapskrav i skolan. Skriftliga omdömen ska ges från årskurs ett, nationella prov från trean och betyg från fyran. De vill också införa extern, digital rättning av nationella prov så att betygssättningen blir rättvis. Partiet tycker att studiero i klassrummet är viktigt. Lärarna ska ha underlag och ta ansvar för ordningen och kunna ta till åtgärder mot elever som stör studiero. Lektionerna ska vara mobilfria. Liberalerna vill att skolan ska bli statlig och att grundskolan ska vara 10-årig, förskolan ska ingå i fyraårigt lågstadium.

Miljöpartietmiljöpartiet

“Läsa-skriva-räkna-garanti innan eleven gått ut trean”

Miljöpartiet vill att skolor ska vara jämlika och att den närmaste skolan ska alltid vara en bra skola. Föräldrarnas förutsättningar ska inte spela någon roll för elevernas möjligheter. De elever som behöver ska få extra hjälp tidigt i skolgången. Miljöpartiet vill kunna ha en läsa-skriva-räkna-garanti innan eleven gått ut årskurs tre. Partiet vill ha fler lärare och införa något som heter professionsprogram för att ge lärare och rektorer möjlighet att utvecklas inom yrket.

Moderaternamoderaterna

“Kunskapsresultaten ska bli bättre”

Moderaterna vill satsa på att kunskapsresultaten ska bli bättre, främst i läsning och räkning. Partiet vill högre krav på lärarutbildningen, bättre karriärmöjligheter och fler sätt att bli lärare på. Moderaterna vill också satsa på studiero och trygghet. Lärare och rektorer ska ha tillräcklig kompetens och underlag för att hantera ordning och arbetsro.

Socialdemokraternasocialdemokraterna

“Högre lön och bättre karriärmöjligheter för lärare”

Socialdemokraterna vill satsa på att stärka läraryrket och göra lärare mer kompetenta. Det vill man göra genom att erbjuda högre lön och bättre karriärmöjligheter till lärare. Partiet vill ge mer resurser till utsatta skolor för mer jämlikhet mellan skolorna. Socialdemokraterna är emot ekonomiskt vinst i skolan och även emot religiös påverkan i skolan.

Sverigedemokraternasverigedemokraterna

“Satsa mer på personal runt omkring lärare”

Sverigedemokraterna vill att skolan ska ha en bra arbetsmiljö. De vill att lärarna ska vara driftiga och att lönerna ska vara högre. Partiet vill satsa på mer personal runt omkring lärare. Sverigedemokraterna menar att fler yrkesroller som SYV, kurator, vaktmästare, assistent och personal inom skolhälsovård ska göra så att lärare kan fokusera mer på att undervisa.

Vänsterpartietvänsterpartiet

“Skolan ska vara statlig”

Vänsterpartiet är emot att den som äger en skola ska kunna ta ut vinst. Partiet vill att skolan ska vara statlig istället för kommunal. De anser att skolgången blir orättvis för den som bor i en kommun där skolan får mindre resurser jämfört med andra kommuner eftersom olika kommuner har olika förutsättningar. Vänsterpartiet vill att skolan ska vara lika för alla. Partiet vill också göra skolmiljön tryggare och jobba aktivt för att förhindra sexuella trakasserier.

Källa: Skolporten

Senast uppdaterad: 08 jan 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-01-07

Så räknar du ut ditt meritvärde

Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om till siffror. Ditt meritvärde kan ge dig en fingervisning av hur du ligger till i ansökan till olika gymnasieskolor! Läs mer om hur du räknar ut ditt meritvärde här.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-12-04

Podcast

Gymnasievalspodden

gymnasum.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. I vår podd guidar vi er i det snåriga gymnasievalet! Lyssna på vårt premiäravsnitt här!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-11-11

Teknik eller natur – vilket program ska jag välja?

Väljer du mellan teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet? Ta reda på vad de har gemensamt och vad som skiljer programmen åt.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin