Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Så säger riksdagspartierna om skolan

Så säger riksdagspartierna om skolan

En av de viktigaste valfrågorna är skola och utbildning. Riksdagspartierna är överens när det gäller vissa saker – läraryrket måste bli mer attraktivt och skolmiljön måste bli bättre. Men i andra frågor står de på olika sidor. Ska skolan vara statlig eller inte? Från och med vilken årskurs ska eleverna betygsättas? Och hur ska vi göra för att lärarna ska bli fler och bättre?

Letar du efter en gymnasieutbildning där du kan lära dig mer om politik och hur samhället fungerar? Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet.

I den här artikeln får du en överblick över vad riksdagens partier tycker i skolfrågan inför riksdagsvalet 2018. Se vem som lyfter det du tycker är viktigast!

Centerpartiet

centerpartiet

“Nyanlända elever ska få bättre möjligheter att lära sig svenska”

Centerpartiet vill ha en 10-årig grundskola. De vill att elever som har svårt i skolan ska få hjälp tidigt. För att kunna ge rättvisa betyg på nationella prov vill partiet att proven ska rättas externt och digitalt. Centerpartiet vill satsa mer på skolor i utanförskapsområden. Nyanlända elever ska få bättre möjligheter att lära sig svenska genom tvåspråkiga klasser, mer undervisningstid i svenska och möjlighet att läsa färre ämnen i högstadiet. Centerpartiet tycker att det ska finnas fler sätt att bli lärare på och att det ska finnas fler yrkesroller som elevassistenter och personal inom elevhälsa. Partiet är för det fria skolvalet och vill att alla ska ha möjlighet att välja. De skolor som fungerar dåligt ska kunna stängas, tycker centerpartiet.

Kristdemokraternakristdemokraterna

“Jobba kvar som lärare efter 67”

Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att visa hänsyn till elevers olikhet och ge tidigt stöd genom fler speciallärare. Partiet vill höja läraryrkets status, och kunna avlasta lärarna genom att satsa på fler yrkesroller som lärarassistenter och rastvakter. Det ska vara möjligt att läsa en kortare lärarutbildning för den som redan har en akademisk utbildning. Kristdemokraterna vill låta de lärare som vill jobba kvar efter 67 års ålder och höja lärarlönerna för de mest utmanande jobben med 10 000 kronor. Partiet vill också hantera problemet med mobbning genom att satsa på elevhälsan och att ha bra utarbetade program för detta.

liberalernaLiberalerna

“Nationella prov från trean och betyg från fyran”

Liberalerna vill ha tydligare kunskapskrav i skolan. Skriftliga omdömen ska ges från årskurs ett, nationella prov från trean och betyg från fyran. De vill också införa extern, digital rättning av nationella prov så att betygssättningen blir rättvis. Partiet tycker att studiero i klassrummet är viktigt. Lärarna ska ha underlag och ta ansvar för ordningen och kunna ta till åtgärder mot elever som stör studiero. Lektionerna ska vara mobilfria. Liberalerna vill att skolan ska bli statlig och att grundskolan ska vara 10-årig, förskolan ska ingå i fyraårigt lågstadium.

Miljöpartietmiljöpartiet

“Läsa-skriva-räkna-garanti innan eleven gått ut trean”

Miljöpartiet vill att skolor ska vara jämlika och att den närmaste skolan ska alltid vara en bra skola. Föräldrarnas förutsättningar ska inte spela någon roll för elevernas möjligheter. De elever som behöver ska få extra hjälp tidigt i skolgången. Miljöpartiet vill kunna ha en läsa-skriva-räkna-garanti innan eleven gått ut årskurs tre. Partiet vill ha fler lärare och införa något som heter professionsprogram för att ge lärare och rektorer möjlighet att utvecklas inom yrket.

Moderaternamoderaterna

“Kunskapsresultaten ska bli bättre”

Moderaterna vill satsa på att kunskapsresultaten ska bli bättre, främst i läsning och räkning. Partiet vill högre krav på lärarutbildningen, bättre karriärmöjligheter och fler sätt att bli lärare på. Moderaterna vill också satsa på studiero och trygghet. Lärare och rektorer ska ha tillräcklig kompetens och underlag för att hantera ordning och arbetsro.

Socialdemokraternasocialdemokraterna

“Högre lön och bättre karriärmöjligheter för lärare”

Socialdemokraterna vill satsa på att stärka läraryrket och göra lärare mer kompetenta. Det vill man göra genom att erbjuda högre lön och bättre karriärmöjligheter till lärare. Partiet vill ge mer resurser till utsatta skolor för mer jämlikhet mellan skolorna. Socialdemokraterna är emot ekonomiskt vinst i skolan och även emot religiös påverkan i skolan.

Sverigedemokraternasverigedemokraterna

“Satsa mer på personal runt omkring lärare”

Sverigedemokraterna vill att skolan ska ha en bra arbetsmiljö. De vill att lärarna ska vara driftiga och att lönerna ska vara högre. Partiet vill satsa på mer personal runt omkring lärare. Sverigedemokraterna menar att fler yrkesroller som SYV, kurator, vaktmästare, assistent och personal inom skolhälsovård ska göra så att lärare kan fokusera mer på att undervisa.

Vänsterpartietvänsterpartiet

“Skolan ska vara statlig”

Vänsterpartiet är emot att den som äger en skola ska kunna ta ut vinst. Partiet vill att skolan ska vara statlig istället för kommunal. De anser att skolgången blir orättvis för den som bor i en kommun där skolan får mindre resurser jämfört med andra kommuner eftersom olika kommuner har olika förutsättningar. Vänsterpartiet vill att skolan ska vara lika för alla. Partiet vill också göra skolmiljön tryggare och jobba aktivt för att förhindra sexuella trakasserier.

Källa: Skolporten

Senast uppdaterad: 08 jan 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-02-25

Yrkesprogrammen som ger flest möjligheter till jobb

En av de största anledningarna till att välja ett yrkesprogram är ofta att eleven i fråga vill ut i arbetslivet efter gymnasiet. I den här artikeln vill vi lyfta fram de yrken där det är störst brist på arbetskraft och därmed mindre konkurrens om jobben. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-24

3 framgångsrika UF-företag som drivs av gymnasieelever!

Har du en bra idé om en produkt eller en tjänst och skulle vilja starta ett företag? Vi på gymnasium.se reder ut hur det går till när man startar och driver ett UF-företag och berättar om 3 olika framgångsrika företag som drivs av gymnasieelever!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-04-23

Tips inför höstens gymnasiemässor 2017

Snart så är det dags för höstens gymnasiemässorna, och vi vill därför dela med oss av lite tips på vad som kan vara bra att tänka på både innan, under och efter mässorna. Bor du i en annan del av Sverige eller har gymnasiemässan i din stad redan varit? Då är det en bra idé att besöka de skolor du är intresserad av direkt genom att gå på skolornas Öppet hus.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensionspolicy

recensionspolicy gymnasium.se

Vill du lämna en recension om en skola eller ett program på gymnasium.se? Kul! Då bidrar du med att hjälpa andra elever att hitta en gymnasieutbildning. Läs gärna vår recensionspolicy om hur vi godkänner och publicerar recensioner.

Ladda ner recensionspolicyn här!

Medlemslogin