Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Ung tjej med leende
06 mar 2023

Så många jobbar och studerar vidare efter gymnasiet

Inför gymnasievalet är det naturligt att fundera på nästa steg. Vad händer efter studenten? Efter vilket program börjar flest studera på universitet och efter vilket program är det flest som har jobb?

Oavsett vilket gymnasieprogram du väljer kommer du ha många valmöjligheter efter studenten. Däremot är det vanligare att jobba kort efter ett yrkesprogram, och att plugga på universitetet efter ett högskoleförberedande program. Men det skiljer sig också mellan olika program.

Generellt jobbar ungefär hälften av de som tagit studenten från ett yrkesprogram efter tre år, medan ungefär en femtedel pluggar vidare. På högskoleförberedande program är det generellt tvärtom: över hälften pluggar vidare och ungefär en femtedel jobbar efter lika lång tid.

Programmen där flest har jobb 💼

Här ser du vilka program som leder till att flest elever har jobb tre år efter studenten. Siffran visar hur stor andel av tidigare elever på programmen som jobbar. 

yrkesprogram 

 1. Fordons- och transportprogrammet (75,4 %)
 2. VVS- och fastighetsprogrammet (73,5 %)  
 3. Bygg- och anläggningsprogrammet (69 %) 

högskoleförberedande program 

 1. Ekonomiprogrammet (27,7 %) 
 2. Samhällsvetenskapsprogrammet (25,8 %)
 3. Teknikprogrammet (20,6 %)

Programmen där flest pluggar vidare 🎓

Den här listan visar vilka program som leder till att flest elever har studerar vidare tre år efter studenten. Siffran visar hur stor andel av tidigare elever på programmen som pluggar på högskola eller universitet. 

yrkesprogram 

 1. Vård- och omsorgsprogrammet (26 %)
 2. Barn- och fritidsprogrammet (18,4 %)
 3. Naturbruksprogrammet (15,8 %) 

högskoleförberedande program 

 1. Naturvetenskapsprogrammet (78,6 %)
 2. Humanistiska programmet (62,6 %)
 3. Teknikprogrammet (61,6 %)


Om listorna 

Siffrorna är baserade på Skolverkets statistik om etableringsstatus från 2020, det vill säga, elever som tagit studentexamen 2016/2017.  “Jobbar” eller “har jobb” tre år efter examen innebär i det här fallet att vara “etablerad på arbetsmarknaden”. Exempelvis räknas inte deltidsjobb eller extrajobb. “Studerar” syftar i det här fallet på studier på högskola eller universitet.

Senast uppdaterad: 06 mar 2023
Denice Karlsson
Digital Content Manager

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-06-10

Flest väljer spanska

En av fyra väljer minst en kurs i spanska i gymnasiet och språket är därmed mer populärt än såväl franska som tyska och italienska.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-28

Andelen obehöriga elever till gymnasiet ökar

Andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet har ökat från förra året. 14,4 procent av eleverna som lämnat grundskolan har inte behörighet att komma in på ett vanligt gymnasieprogram. Samtidigt ökar betygsklyftorna i skolan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-10-28

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Visste du att var fjärde elev upplever matematik som det svåraste ämnet i skolan. Dyskalkyli innebär att du har räknesvårigheter. Mätningar visar att 1,8-6 procent av Sveriges befolkning har symptom som passar in i beskrivningen av dyskalkyli. 

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin