Så har covid-19 påverkat gymnasievalet

Vi strävar alltid efter att inspirera och underlätta för dig som ska välja en gymnasieutbildning. Därför har vi gjort en undersökning om hur ni - våra besökare - tänker kring gymnasievalet covid-19. Bland annat så svarar 82% att de oroar sig över att deras betyg ska påverkas negativt. 

Så har covid-19 påverkat gymnasievalet

Vi strävar alltid efter att inspirera och underlätta för dig som ska välja en gymnasieutbildning. Därför har vi gjort en undersökning om hur ni - våra besökare - tänker kring gymnasievalet covid-19.

Vi frågade även gymnasieelever hur det fungerar att ha distansundervisningen och föräldrar hur de tänker kring covid-19 och studier. Smmanlagt svarade 375 högstadieelever, 632 gymnasieelever och 140 föräldrar på undersökningen som resulterade i en rapport med många intressanta slutsatser!

Hur fungerar det att ha distansundervisning?

De gymnasieelever som svarat i undersökningen är överlag nöjda med distansundervisningen, nästan 87 procent anser att den fungerar ganska bra, bra eller mycket bra. Vi frågade även vad som skulle kunna göra undervisningen bättre och en majoritet av de som svarat skulle vilja ha mer vägledning kring hur de ska lägga upp sina studier. 

Elever känner oro kring coronaviruset och sina studier 

Bland de svarande i undersökningen är det 60% av alla högstadieelever som känner oro över coronaviruset överlag och mer än hälften av alla gymnasieelever oroar sig för hur coronaviruset påverkar deras studier. Det som oroar gymnasieeleverna mest är att de ska få sämre betyg, hela 82 % svarade att de oroar sig för att deras betyg ska påverkas negativt av covid-19. 42% oroar sig också över att tappa den sociala kontakten med klasskompisarna. 

Även föräldrar till högstadieelever oroar sig kring coronaviruset, 58% svarar att de är oroliga för att deras barn har sämre förutsättningar att göra rätt gymnasieval på grund av coronakrisen.

Är det lätt eller svårt att hitta information inför gymnasievalet?

I undersökningen frågade vi högstadieelever hur de upplever att det går att söka information om gymnasieskolor/gymnasievalet just nu. 86% svarade att det går ganska bra eller bättre att hitta information. Bara 14% tycker att det går dåligt. 

Högstadieeleverna svarade att de svårigheter som finns främst beror på att öppet hus-tillfällen ställs in, men även på att skolornas hemsidor inte är uppdaterade. Eleverna svarade också att de främst hittar information på gymnasium.se och på gymnasieskolornas egna hemsidor.

Vill du ta del av hela rapporten? 

 Ladda ner den här!


Statistiken utgår från gymnasium.se:s användarundersökning som genomfördes bland sajtens besökare och medlemmar. Resultatet som redovisas baseras på svaren från 1172 personer under perioden 25 mars till 20 april 2020.


Annonser

Du kanske också är intresserad av: