Visa gymnasium.se som: Mobil

Så förbereder du dig för nationella prov i engelska

Bli förberedd för nationella proven i engelska

Dags för nationella prov i engelska för årskurs nio!

Under vecka 17 är det dags för nationella prov i engelska för dig som går i årskurs 9. Känner du dig stressad? Ta det lugnt! Gymnasium.se förklarar provets upplägg och ger tips på hur du på bästa sätt kan förbereda dig för att lyckas på provet.

Det nationella provet i engelska i årskurs 9 består av tre delprov som fokuserar på färdigheterna lyssna, läsa, tala, samtala och skriva. Elevernas svar bedöms av läraren med hjälp av bedömningsanvisningar.

Två av de tre delproven är förlagda på fasta, gemensamma datum. Under 2018 sker de under vecka 17 - tisdagen den 24:e april och torsdagen den 26:e april. Den muntliga delen av provet ska genomföras under en provperiod på höstterminen. Anledningen till att det är två fasta provdagar för ämnesproven i engelska är att minska risken för att innehållet i proven ska kunna spridas i förväg till andra elever. Att provet genomförs under två olika dagar är för att det ska vara så pedagogiskt som möjligt.

Provdatum

Engelska A                          6 nov - 15 dec 2017                                  ca 15–25 minuter

Engelska B                          ti 24 april 2018                                          90 + 50 minuter

Engelska C                          to 26 april 2018                                         80 minuter

De olika delproven

Delprov A (tala/samtala)

Delprov A handlar om att prata på engelska och genomförs på höstterminen. Delprovet genomförs som ett samtal mellan två eller fler elever. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga i relation till kursplanens kunskapskrav. Till sin hjälp i bedömningen har läraren ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på. Läraren kan också lyssna på inspelade elevsamtal som är bedömda och kommenterade av en grupp erfarna lärare för ytterligare stöd. 

Delprov B 1 (läsa och förstå)

I delprov B ska du läsa olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. För att visa att du förstått texterna ska du formulera kortare eller längre svar på engelska. Du kan också få välja bland olika svarsalternativ och ibland får du fylla i luckor i en text. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna. Läsåret 2017/2018 genomförs detta prov tisdagen den 24:e april 2018.

Delprov B 2 (lyssna och förstå)

I delprov B får du visa att du förstår engelska i tal. Du får lyssna på exempelvis radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag för att sedan besvarar frågor, antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om. Läsåret 2017/2018 genomförs detta delprov den 24:e april.

Delprov C (skriva)

Delprov C består av en skrivuppgift som ger dig möjlighet att visa din förmåga att uttrycka dig i skrift. I instruktionerna till det här delprovet finns förslag till innehåll och några punkter som bör tas upp i texten. Läraren bedömer din skriftliga förmåga i relation till kursplanens kunskapskrav och får hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på samt av elevtexter som är bedömda och kommenterade av en grupp erfarna lärare. Läsåret 2017/2018 genomförs detta delprov den 26:e april.

Så lyckas du med nationella provet

Det går inte att veta exakt vilken typ av uppgifter som kommer på nationella prov, men du kan, med lite planering ändå förbereda dig för proven. Ett bra tips är att testa att göra några gamla prov (se nedan) för att se ungefär vilken typ av uppgifter som kan komma på provet du ska genomföra. Det kan också vara bra att se över vad ni lärt er under läsåret och skriva ner viktiga begrepp och områden som du behöver ha koll på.

När det är dags för själva provtillfället bör du se till att vara utvilad och förvalta tiden så att du hinner kontrollera dina svar. Är de tillräckligt utförliga? Se Gymnasium.se:s artikel Dags för nationella prov för 7 tips som förbereder dig!

Se också Gymnasium.se:s tidigare artiklar om studieteknik:

Gamla prov

Här kan du se gamla prov som inte längre omfattas av sekretess och uppgifter från utprövningsmaterial som inte använts i prov.

Dessa prov är inte helt representativa för hur provet kommer se ut just i år, utan tanken är att uppgifterna ska exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så att du kan förbereda dig för provsituationen. Alla typer av uppgifter förekommer inte varje gång och nya format kan komma att introduceras.

Källor: Skolverket, Göteborgs Universitet


Senast uppdaterad: 17 apr 2018

Du kanske också är intresserad av:

Att tala inför folk

Senast uppdaterad: 2017-10-25

Tycker du att det är läskigt och skrämmande att ställa dig framför hela klassen? Lugn, du är absolut inte ensam! Att tala inför folk är en rädsla många delar. Vi på Gymnasium.se vill hjälpa dig bli en bättre talare och förhoppningsvis vågar du tala inför folk! 

Tags: Inspiration
Läs mer

Var nära naturen på gymnasiet

Senast uppdaterad: 2018-02-16

Tycker du om att vara ute i naturen och vill ta vara på det under din gymnasieutbildning? Här kan du läsa mer om olika utbildningar som skulle kunna passa dig!

Tags: Inspiration
Läs mer

Tips inför gymnasiemässan och Öppet hus 2015

Senast uppdaterad: 2016-10-03

I den här artikeln får du tips som du är användbara inför, under och efter gymnasiemässan. Du får även tips på frågor som kan vara bra att ställa till skolorna på gymnasiemässan eller när du besöker deras Öppet hus.

Tags: Inspiration
Läs mer

Kommentarer: