Lärlingsersättning

Som elev på en lärlingsutbildning i gymnasiet kan du ansöka om lärlingsersättning. På så sätt får du 1000 kronor extra i månaden från CSN. Läs mer i den här artikeln om hur det fungerar och vilka krav du måste uppfylla!

Tjej som arbetar i bilverkstad

Visste du att du kan ansöka om lärlingsersättning när du läser en gymnasieutbildning som lärling? Du kan på så sätt få 1000 kronor extra per månad från CSN när du läser en lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildning på gymnasiet

Att läsa en lärlingsutbildning på gymnasiet är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. Som elev på en lärlingsutbildning i gymnasieskolan är du ute på en eller flera arbetsplatser under minst hälften av utbildningen. Det är ett perfekt sätt för dig som elev att prova ett yrke redan under gymnasietiden.

Vad innebär lärlingsersättning?

Lärlingsersättning är ett extra bidrag som de elever som läser gymnasial lärlingsutbildning eller liknande utbildning på ett Introduktionsprogram kan ansöka om. Du får lärlingsersättning under nio månader (september till maj) om du studerar på heltid. Tillsammans med studiebidraget betyder det att du får totalt 2 250 kr i månaden.

Bidraget är till för att täcka kostnader för resor och måltider under den tid du arbetar som lärling på en arbetsplats. Du vänder dig till CSN för att ansöka om lärlingsersättning, du kan lämna in din ansökan genom en blankett som du hittar på CSN:s hemsida.  Du kan ansöka om lärlingsersättning som längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att kunna ansöka om lärlingsersättning måste du:

  • gå en gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan, eller en liknande utbildning på Introduktionsprogram, där delar av din utbildning är förlagd på en arbetsplats
  • uppfylla kraven för att ha rätt till studiehjälp. Det innebär att om du till exempel är frånvarande från din arbetsplats utan att ha en giltig anledning räknas det som skolk. Du har därmed inte rätt till studiehjälp och då inte heller rätt till lärlingsersättning.
  • studera på heltid
  • uppfylla kraven för att ha rätt till svenskt studiestöd, om du inte är svensk medborgare finns det vissa villkor du måste uppfylla. Du kan hitta mer om vad villkoren innebär på CSN:s hemsida.

Du kan inte ansöka om lärlingsersättning om:

  • du går en lärlingsutbildning utomlands
  • du går en lärlingsutbildning i gymnasiesärskola
  • du läser en gymnasieutbildning på komvux

Läs mer om hur lärlingsutbildningar fungerar här 

Hitta gymnasieskolor som erbjuder lärlingsutbildningar här


Källa: csn.se


Annonser