Visa gymnasium.se som: Mobil

Idéburen skola - vad är det?

Idéburen skolaVad innebär idéburen skola?

Det finns många begrepp inom skolvärlden. Det finns kommunala och fristående gymnasieskolor. Det finns konglomerat, investmentbolag, huvudmän och näringsidkare för att nämna några. Något som inte alla känner till är att det finns ett förbund för idéburna skolor. Här förklarar vi och reder ut begreppet idéburen skola.

Bland de fristående skolorna finns ett förbund som kallas Idéburna skolors riksförbund. Detta är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. De jobbar för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling. 

Mer konkret arbetar förbundet med nationell opinionsbildning och för talan för de idéburna friskolorna vid statliga utredningar och i samtal med politiska företrädare. Det finns ett tjugotal gymnasieskolor i Sverige som är idéburna skolor. Som medlemmar i organisationen kan de påverka skolfrågor och få sina åsikter framburna i politiken.

Det här gör Idéburna skolors riksförbund

• bygger en utvecklingsstruktur mellan myndigheter, de politiska företrädarna och de idéburna friskolorna.
• är ett forum för dialog, utbyte och utveckling.
• ett ungt förbund som växer och ständigt utökar sina verksamhetsområden
• erbjuder skolor kostnadsfri juridisk rådgivning cch bjuder in till utbildningar och föreläsningar.

För dig som elev innebär idéburen skola framförallt att du får en försäkran om att vinsten återinvesteras i verksamheten. Förutom gymnasieskolor finns det förskolor, grundskolor och eftergymnasiala skolor som är idéburna. 

Idéburna gymnasieskolor:
Fryshusets gymnasium
Grillska Gymnasiet Eskilstuna
Grillska Gymnasiet Stockholm
Grillska Gymnasiet Sundbyberg
Grillska Gymnasiet Uppsala
Grillska Gymnasiet Västerås
Grillska Gymnasiet Örebro
Vackstanäsgymnasiet
Kopparlundsgymnasiet 
Örjanskolan
Kristofferskolan
Kungstensgymnasiet
Novalisgymnasiet
Stockholms Estetiska Gymnasium
Viktor Rydberg gymnasium
Västerås Waldorfskola
Gymnasieskolan Futurum


Tips på andra artiklar:

Senast uppdaterad: 08 jun 2015

Du kanske också är intresserad av:

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Senast uppdaterad: 2015-10-28

Visste du att var fjärde elev upplever matematik som det svåraste ämnet i skolan. Dyskalkyli innebär att du har räknesvårigheter. Mätningar visar att 1,8-6 procent av Sveriges befolkning har symptom som passar in i beskrivningen av dyskalkyli. 

Läs mer

Vad är gymnasiesärskola?

Senast uppdaterad: 2015-06-30

Gymnasiersärskolan riktar sig till elever som tidigare gått i träningsskolan eller särskolan och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det finns nu en söktjänst specifikt för gymnasiesärskolor, speciellt anpassad för målgruppens behov: Gymnasiesärskola.se.

Läs mer

Gymnasieingenjör - vad är det?

Senast uppdaterad: 2015-08-18

Efter flera års försöksverksamhet är det nu fritt fram för skolor att erbjuda ett fjärde år på Teknikutbildningen. Utbildningen ger dig titeln Gymnasieingenjör och du ökar dina möjligheter till jobb. Vi förklarar mer!

Läs mer

Kommentarer: