Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasiesärskolorna flyttas från Gymnasium.se till Gymnasiesärskola.se

Gymnasiesärskolor slussas ut från Gymnasium.se och finns istället på Gymnasiesärskola.seGymnasiesärskolorna flyttar ut från Gymnasium.se

Vi på Gymnasium.se har haft mycket fokus på att hela tiden utveckla hemsidan och göra den så användbar och attraktiv som möjligt för vår målgrupp – gymnasieväljarna. Under åren har däremot gymnasiesärskolans verksamhet varit ett område som inte blivit prioriterat. Tills nu. 

Efter ett års förberedelser, planering, programmering och sammanställande av information var Gymnasiesärskola.se redo att lanseras i juni 2015. Redan de första månaderna kom hundratals besökare till sajten, helt utan marknadsföring, och enbart med hjälp av sökmotoroptimering och word of mouth.

Under året som gått har Gymnasiesärskola.se vuxit sig starkare och är idag en viktig informationskälla när det kommer till att hitta information om gymnasiesärskolor på nätet. Detta visar våra besökssiffror (över 1000 besök per månad) och sökresultatlistorna på Google, där Gymnasiesärskola.se rankas högt på sökningar relaterade till gymnasiesärskolor och särskolor.

Gymnasiesärskola.se är utformad och anpassad för målgruppen

Som ett led i utvecklingen har vi valt att slussa ut de gymnasiesärskolor som tidigare medverkat på Gymnasium.se till Gymnasiesärskola.se. Detta för att målgruppen för gymnasiesärskolan på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig informationen, då Gymnasiesärskola.se är anpassad och betydligt enklare att använda för en person som störs av brus eller som behöver hjälp för att få texten uppläst av en text-till-tal-funktion.

Gymnasiesärskolan är en egen skolform

En annan anledning till att Gymnasium.se väljer att separera informationen om gymnasiesärskolan från informationen om gymnasieskolorna är att de är två olika skolformer med olika mål och utformning. Nu kan vi tillhandahålla relevant information för respektive målgrupp om bland annat programmen, ansökan, praktik och boende.

Utslussningen av de sista särskolorna från Gymnasium.se sker löpande under återstoden av 2016. Därefter kommer det fortfarande finnas information om gymnasiesärskolor på Gymnasium.se under sektionen ”Om gymnasiet”.


Senast uppdaterad: 10 jun 2016

Du kanske också är intresserad av:

Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet

Publicerad: 2015-10-30

Skolverket släpper varje år statistik över den genomsnittliga betygspoängen i gymnasiet. Siffrorna har korrigerats efter en felaktig första publicering där betygspoängen var mellan 0,1 till 0,2 poäng för lågt beräknade.

Läs mer

Stöd för särskilt begåvade elever

Publicerad: 2015-06-05

Elever som är särskilt begåvade misstas ofta för att vara krävande och stökiga och deras begåvning går på så sätt till spillo. Skolverket har tagit fram speciellt stödmaterial för att lärare och rektorer på ett bättre sätt ska kunna möta denna typ av elever på bästa sätt.

Läs mer

Lärlingsersättning

Publicerad: 2015-06-05

Som elev på en lärlingsutbildning i gymnasiet kan du ansöka om lärlingsersättning. På så sätt får du 1000 kronor extra i månaden från CSN. Läs mer i den här artikeln om hur det fungerar och vilka krav du måste uppfylla!

Läs mer

Kommentarer: