23 jun 2015

Vad är Asperger?

Aspergers syndrom kan ibland innebära att man har ett särskilt intresse för något och att man kan fokusera riktigt bra när man får hålla på med sitt intresse.Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är något många har frågor och funderingar kring – och ibland även förutfattade meningar om. Vad innebär diagnosen och hur fungerar skolgången för en person med Aspergers syndrom? Det berättar vi om här.

Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en lindrigare form av autism och en av diagnoserna inom AST, autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika typer av autism. Aspergers syndrom kallas ibland för högfungerande AST, men oftast säger man kort och gott ”Asperger”. Ungefär en av 200 anses ha Aspergers syndrom.

Personer med Aspergers syndrom har svårighet att samspela med andra. Det beror på att hjärnans sätt att hantera information är påverkad på flera sätt. Många personer med Asperger har också svårt att få ordning på sina tankar och sin vardag.

Går inte att se vem som har Asperger

Det går inte att se på en person om han eller hon har Asperger, men en del med Asperger har en udda stil – för att man gillar att ha ett annorlunda utseende, eller för att man inte uppfattar vad som anses udda och vad som anses mer vanligt.

Eftersom det inte syns på utseendet att man har Asperger kan det ofta bli missförstånd mellan personer utan Asperger och personer med Asperger. Många människor som inte har Asperger tror att de som har Asperger ska fungera som de själva gör.

Två kriterier för diagnosen

Det finns två diagnoskriterier för Aspergers syndrom. Det ena handlar om socialt samspel. Det kan handla om vad vi säger och hur vi säger det, vilka sociala relationer vi har och hur vi använder vårt kroppsspråk.

Det andra kriteriet för att få diagnosen Aspergers syndrom handlar om stora behov av rutiner och struktur. Det kan också innebära att man har specialintressen som man fördjupar sig i, eller att man har ett stort behov av att saker går som planerat och har svårt att vara flexibel.

Svårigheterna med socialt samspel behöver inte uppfattas som ett problem för alla som har asperger. Men många beskriver att det är jobbigt med sociala kontakter. På samma sätt kan en person som har Asperger tycka att det inte är särskilt jobbigt att vara beroende av stabilitet och rutiner, medan andra upplever att det är påfrestande och känns tvingande med många rutiner, som kan övergå i tvångstankar.

Att gå i skolan och ha asperger

Personer med Asperger kan behöva få både vardagen och skolan anpassad efter sina behov. Det är därför viktigt att folk runtomkring som familj, vänner och lärare kan få kunskap om diagnosen och vad den innebär för personen i fråga.

Ibland kan det vara bra om klasskamraterna känner till diagnosen, men det avgör man själv om man vill berätta. I vissa fall kan man slippa kravet att nå vissa mål i skolan, exempelvis vid grupparbeten eller i diskussioner om ett ämne. Om det behövs större anpassningar kan läraren inte alltid sätta betyg, vilket kan innebära att man istället för betyg får skriftliga omdömen.

Beroende på var du bor kan det också finnas särskild Aspergerklass, eller om du behöver lugnare takt kan du förlänga gymnasietiden med ett år.

Livet med Asperger efter skolan

Efter gymnasiet kan du antingen jobba eller läsa vidare. Det finns bland annat folkhögskolor som är särskilt anpassade för elever med Aspergers syndrom. 

Det kan också finnas fördelar med att ha Asperger. De flesta är normalbegåvade, men en del är över genomsnittet inom några eller flera områden. Många är också väldigt uthålliga och har ovanligt lätt att koncentrera sig på uppgifter som upplevs meningsfulla och intressanta. Det finns till och med företag som bara anställer personer med diagnosen Aspergers syndrom. Arbetsförmedlingen har en särskild avdelning för unga med funktionshinder, där du kan få hjälp att hitta jobb.

Habilitering och Hälsa vid Stockholms Läns Landsting har skapat webbplatsen Ung och Asperger. Här kan du få massa information om diagnosen och läsa exempel på svårigheter och strategier. Det finns också personliga berättelser och vägledning kring vilket stöd du kan få från samhället.

Källor och länktips:

Hitta skolor med anpassning för elever med Aspergers syndrom på Gymnasium.se här
1177
Ung och Asperger
Left is right
Arbetsförmedlingen


Tips på andra artiklar:

Senast uppdaterad: 23 jun 2015

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2015-09-15

Internet är INTE kunskapens källa

Nej, åtminstone om man läser en delrapport av den senaste PISA-studien. Den visar nämligen att de elever som använder datorer och internet allra mest, också är de som presterar sämst på PISA-proven. Lärarnas riksförbund uppmanar till en satsning på såväl lärare och IT, och i den ordningen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-09

Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet

Skolverket släpper varje år statistik över den genomsnittliga betygspoängen i gymnasiet, här kan du se skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program och vilka program som hade högst och lägst.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-08-19

Nyhet! Filtrera på antagningspoäng

Nu kan du söka och filtrera på antagningspoäng på gymnasium.se! Det innebär att du kan söka på en skola, program eller ort och sedan sortera alternativen utifrån vilka antagningspoäng utbildningarna har. Så här gör du!

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin