Visa gymnasium.se som: Mobil

Räkna ut ditt meritvärde

Räkna ut ditt meritvärde!

Betygen räknas om till siffror

A     20 poäng
B 17,5 poäng
C 15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng
F 0 poäng
Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen i ditt betyg.

Från och med januari 2014 är det möjligt att få 340 meritpoäng, jämfört med de 320 som var max innan. Detta möjliggörs genom att elever nu kan tillgodoräkna sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng.

Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A till E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat.

Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av de sämsta betygen. Om du läst moderna språk ska du bara räkna bort ett ämne och alltså ha ett meritvärde som består av 17 ämnen. Om du valt att läsa något av de övriga språkvalen fungerar meritpoängen precis som innan och din maxpoäng uppgår till 320 poäng och 16 ämnen totalt.

För att räkna ut ditt meritvärde, skriv in vilket betyg du har eller som du tror att du kommer få. Det gör ingenting om du skriver 17 eller 18 betyg för vi räknar automatiskt bort de sämsta betygen och beräknar ditt meritvärde baserat på dina 16 eller 17 bästa betyg.


För att få fram ditt meritvärde, klicka på "Räkna ut meritvärde".

Kunskapsgymnasiet

Vilka jobb finns i framtiden?

Om några år har du förmodligen ett yrke som inte finns idag. Kanske blir du hologramingenjör eller stratosfärstrateg? På Kunskapsgymnasiet får du kunskap och utvecklat förmågor för framtiden!Ämne Betyg
Svenska
Engelska
Matematik
Religion
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Kemi
Fysik
Biologi
Teknik
Bild
Hemkunskap
Musik
Idrott och hälsa
Slöjd
Språkval
Modersmål/teckenspråk
Moderna språk
Extra engelska/svenska
Elevens val