Visa gymnasium.se som: Mobil

Rutavdrag för läxhjälp

Rutavdrag för läxhjälp

OBS! För arbete som utförs efter 1 augusti 2015 är det inte längre möjligt att göra rutavdrag för läxhjälp. För information om vad som gäller vänd dig till Skatteverket.

Hur fungerar rutavdrag för läxhjälp?

Det går att göra skatteavdrag för läxhjälp. Det man kan göra avdrag för är själva arbetskostnaden och det går bara att göra rutavdrag för läxhjälp som sker i elevens bostad. Skatteavdrag kan göras för halva arbetskostnaden och sammanlagt kan du få avdrag för rut- och rotarbete med som mest 50 000 kr per år.

Vem kan ansöka om rutavdrag?

Läxhjälpen ska ha en direkt koppling till ämnen som eleven läser i grund- eller gymnasieskolan för att det ska vara möjligt att göra rutavdrag. Arbetet måste utföras i barnets bostad och det är enbart personen som är förälder eller vårdnadshavare till eleven som kan få rutavdrag. För att kunna ansöka om rutavdrag måste du vara minst 18 år gammal, betala skatt i Sverige för alla dina inkomster och du måste ha betalt för rutarbete under föregående år. (skatteverket.se)

Hur ansöker jag om rutavdrag?

Det är utföraren av arbetet, det vill säga läxhjälpsföretaget, som ansöker om ditt preliminära rutavdrag och begär att det betalas ut från Skatteverket. Din slutgiltiga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Du kan läsa mer om rutavdrag på Skatteverkets hemsida.

Sök efter läxhjälp Läxhjälp
Läxhjälp i hemmet Läxhjälp online
Läxhjälpstyper Läxhjälp
Senast uppdaterad: 13 nov 2015

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin