Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasiemässor

Står du inför gymnasievalet och vet inte riktigt vilket program eller vilken skola du ska söka? Då kan ett besök på en gymnasiemässa vara precis det du behöver! Här har vi samlat information om olika gymnasiemässor du kan besöka.Vad är en gymnasiemässa?

En gymnasiemässa är en mässa där du som blivande gymansieelev kan möta skolor och ställa frågor om de program du är intresserad av. Vi har gjort många undersökningar bland er besökare under åren och de har visat att öppet hus är ett av de viktigaste sätten att få information inför gymnasievalet. En gymnasiemässa fungerar ungefär på samma sätt som ett öppet hus, fast du har möjlighet att träffa flera skolor på ett och samma ställe! 

Skillnaden mellan en fysisk och en digital gymnasiemässa

Under både en fysisk och en digital mässa kan du träffa skolor och ställa dina frågor. Den stora skillnaden är att du kan delta på en digital gymnasiemässa oavsett var du befinner dig! En digital mässa har liknande aktiviter som en fysisk mässa, du kan till exempel lyssna på föredrag både på en fysisk och en digital mässa. När gymnasium.se anordnar digitala gymnasiemässor använder vi Lanseras plattform för att skapa en virtuell mässa som ser ut som en fysisk mässa!

Finns det en gymnasiemässa i min stad?

Ofta är det kommunen eller regionen du bor i som anordnar en gymnasiemässa. Här ovan hittar du till exempel sidor med information om gymnasiemässan för hela Stockholms län (Gymnasieantagningen Storstockholm), Malmö stads gymnasiemässa och Region Gotlands studie- och yrkesmässa Framtid Gotland.

Senast uppdaterad: 26 okt 2021