Program
Ämne/inriktning
Ort

Här finns jobben

Här finns det goda chanser till jobb

Var är det störst chans att jag får jobb?

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det finnas många jobbmöjligheter under 2016, samtidigt poängterar de att det är viktigt att gå klart sin gymnasieutbildning. Här nedanför kan du läsa om vilka yrken du ska satsa på och vilka gymnasieprogram som har störst chans att leda till jobb.

Goda chanser till jobb för bland annat lärare och sjuksköterskor

Lättast att få jobb blir det för lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och IT-specialister samt inom hotell och restaurang. Bristen på vårdpersonal och lärare fortsätter öka och är nu den största hittills.

Överlag kan man se att jobben växer allra starkast inom tjänstesektorn. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare. Dessutom kan man nu efter en lång period av mycket svag sysselsättningsutveckling även vänta fler jobb inom industrin.

De här gymnasieprogrammen ger bäst möjligheter till jobb

Arbetsförmedlingen bedömer att det är extra bra att satsa på fyra av yrkesprogrammen. De yrkesprogram där du har extra goda chanser att etablera dig relativt snabbt på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning är Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att råda goda eller mycket goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden inom många vanliga yrkesutgångar från dessa fyra yrkesprogram. Typiska yrken efter de här programmen är till exempel anläggningsarbetare, lastbilsmekaniker, CNC-operatör och undersköterska. Dessa yrken bedöms ha goda eller mycket goda jobbmöjligheter på 5 och 10 års sikt.

Fullfölj din gymnasieutbildning för att öka dina chanser att få jobb

Idag är det i princip nödvändigt att du fullföljer din gymnasieutbildning för att du ska vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då många arbetsgivare har det som ett grundkrav för anställning. Generellt är en fullföljd utbildning viktigare än valet av gymnasieprogram. Trots detta är det varje år stora andelar elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, vilket är oroväckande. (Många av dessa fullföljer dock sin utbildning senare) Även om de fyra yrkesprogrammen bedöms ge extra goda möjligheter till jobb innebär det att en fullföljd gymnasieutbildning – oavsett inriktning – är viktigare än valet av specifik utbildning.

Yrken och grupper med stor brist på arbetskraft på 5 och 10 års sikt (goda chanser att få jobb)

Högskolenivå:
Förskollärare och fritidspedagoger
Gymnasielärare
Ingenjörsyrken
IT-yrken
Läkare 
Lärare i grundskolan
Sjuksköterskor 
Specialpedagoger 
Tandläkare

Övriga utbildningsnivåer:
Bil- och lastbilsmekaniker
Bussförare
CNC-operatörer
Flertalet byggyrken
Kockar
Lokförare
Maskinreparatörer
Tandsköterskor
Undersköterskor

Yrken och grupper med överskott på sökande på 5 och 10 års sikt (mindre goda chanser att få jobb) 

Högskolenivå:
Banktjänstemän
Biologer
Handläggare/utredare, offentlig förvaltning
Informatörer
Journalister
Personaltjänstemän

Övriga utbildningsnivåer:
Ekonomiassistenter
Försäljare, dagligvaror och fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Löne- och personalassistenter
Vissa maskinoperatörsyrken
Montörsyrken

(Källa: Arbetsförmedlingen - Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick )

Senast uppdaterad: 19 feb 2016

Kommentarer:


Logga in
Available educations