Behorighet fran Secondary school i England - Forum

2019-03-04 19:20   REB

Hej!

Jag har en pojke som ar fodd November 2005 (13 ar) and gar i klass 8 (varterminen) i hogstadium (Secondary school) i England. Vi funderar pa att flytta till Sverige sommaren 2020 da han gar ut ar 9 i hogstadiet i England och har tagit sina 'General Certificates of Secondary Education (GCSE). Min pojke pratar Svenska men har inte studerat amnet i skolan.

Om vi flyttar till Sverige sommaren 2020:

1) Hur bedoms behorigheten att studera vid Svenskt gymnasium for Hogskoleforberedande gymnasieutbildning?
2) Kan min pojke borja pa gymnasiet trots att han da skuller vara 14 ar fyllda eller ar det klass 9 i svenskt hogstadium som galler eller kanske forberedande studier i Svenska ett ar och sedan soka till gymnasiet aret darpa pa sina slutbetyg fran hogstadiet i England?

Tack pa forhand.

Rikard


RE: Behorighet fran Secondary school i England
2019-03-05 11:52   Petra Öster

Hej Rikard,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. Så åldern är inget problem. 

Vidare för gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

  • För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

Det som kan bli ett problem för er är svenskan så det bör ni försöka ordna innan det blir dags att ansöka. Behörigheten i svenska kan han få genom att läsa på Sofia distans så ta kontakt med dem för mer information. Ett alternativ är också International Baccalaureate (IB-programmet) som gör undantag för behörighet i svenska. 

Mer info om att börja gymnasiet i Sverige efter grundskola utomlands finns här: https://www.gymnasium.se/utlandsstudier/borja-gymnasiet-sverige-4512.

Lycka till! /Petra,SYV


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin