Tjejer - Gratis matchbiljett till Frölundamatch i höst! - Forum

2009-04-29 09:32   Sara Grönlund och Linda Blom
Hej, Vi är två studenter på Handelshögskolan i Göteborg som läser Marknadsföring på kandidatnivå. Denna termin har vi i uppdrag att skriva en uppsats åt Frölunda Hockey Club. Vårt uppdrag går ut på att attrahera fler tjejer till klubben. För att samla in så mycket information som möjligt om detta område har vi valt att göra fokusgrupper. Dessa fokusgrupper, kommer i de flesta fall, endast innehålla tjejer och är en mycket avslappnad typ av gruppdiskussion. Därför undrar vi om det finns någon möjlighet att få kontakt med cirka 3-4 tjejer med åldrarna 16 och uppåt, som skulle vara intresserade av att delta i denna studie. Fokusgruppen kommer att träffas i grupp om 4-5 personer och diskutera frågor som rör Frölunda Hockey Club och aktiviteter i anslutning till sporten. Det är inget krav att de medverkande har någon bredare kunskap om varken hockey eller Frölunda Hockey Club. Det viktigaste är att ett intresse finns om att diskutera och framföra sina egna åsikter och idéer, om att kunna göra det attraktivare för målgruppen tjejer att gå på hockey och delta i aktiviteter runt i kring. Denna studie kommer att hållas under två tillfällen, varav den medverkande endast behöver delta vid ett tillfälle, i en lokal på Handelshögskolan på Vasagatan 1. Detta kommer att ta cirka två timmar i anspråk. De datum som finns att välja på att delta i är följande: • Tisdagen den 5 Maj Klockan 16:00 – 18:00 Klockan 18:00 – 20:00 • Onsdagen den 6 Maj Klockan 17:00 – 19:00 Om intresse finns att delta i denna studie, välj ett datum för deltagande, inte nödvändigt att alla kommer vid samma tillfälle, och maila till en av nedanstående adresser. Vid eventuella frågor går det även bra att kontakta oss via telefon. Som kompensation för deltagande i studien så får alla medverkande en matchbiljett till en Frölunda match i höst. Med Vänliga Hälsningar Sara Grönlund sara.gronlund@hotmail.com 0706 – 35 76 51 Linda Blom linda.l.blom@gmail.com 0736 – 22 78 94

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin