Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasiala handelsutbildningar

Gymnasiala handelsutbildningar

Bakgrund

Certifieringen är till för ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. Utmärkelsen ger den kompetens som företag i handelsbranschen efterfrågar.

Handelsrådet på vår Yrkesguide

Uppdrag och Syfte

Gymnasiala handelsutbildningar  vill öka intresset att läsa handelsutbildningar för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Syftet är att stärka handelns konkurrenskraft och bidra till att utveckla handelsnäringen samt skapa bra villkor för anställda inom handeln.

Initiativtagare

Handelsrådet

Kriterier

  • Intern samverkan: utbildningens röda tråd
  • Extern samverkan: Verklighetsbaserat lärande
  • Kompetens och resurser
  • Utbildningens innehåll
  • Intern och extern kommunikation
  • Uppföljning av utbildningen