Visa gymnasium.se som: Mobil

Källförteckning gymnasium.se med systersajter

Källförteckning Studentum.se med systersajter


Studentums verksamhet bygger till stor del på vår information, varför vi jobbar väldigt aktivt med just denna del. Vi har valt att presentera den, enligt oss, viktigaste informationen varje person behöver för att fatta ett adekvat beslut om vart personen i fråga skall börja studera.

Generellt sätt är all information om utbildningar som inte går på svenska universitet eller högskolor direkt hämtade från utbildningsanordnaren och kontrolleras löpande av oss samt en kontaktperson hos utbildningsanordnaren.

Information om gymnasiestudier
Informationen om gymnasieskolorna är hämtade direkt från skolornas egna hemsidor. Denna information är inte verifierad av en kontaktperson på skolan utan är enbart vårt sätt att hjälpa dig som söker gymnasieprogram att få en översikt. De skolor som ligger inne med utökad information om sina utbildningar har fått informationen verifierad av en kontaktperson på skolan och uppdateras regelbundet av Studentum.

Information om utbildningar på svenska universitet och högskolor kommer (med vissa undantag) från vår egen årliga registrering. Varje höst direkt efter att betygspoäng från andra antagningen (urval 2) publicerats av VHS registrerar vi samtliga ca: 1 500 utbildningar som är sökbara genom VHS (samordnad antagning).

Efter registreringen med namn och betygspoäng lägger vi till behörighet, kontaktinformation, beskrivning av skolan samt länk till utbildningens hemsida. Samtlig information hämtar vi från respektive universitet eller högskolas hemsida. Denna information är inte verifierad av en kontaktperson hos utbildningsanordnaren utan är enbart vårt sätt att hjälpa dig som söker utbildning att få en översikt samt möjlighet att söka bland alla universitet och högskoleutbildningar tillsammans med övriga utbildningar. Vi genomför även en egen kategorisering av utbildningar efter kategorier som vi anser överensstämmer med utbildningen.

Boende:
Källa: Utbildningsanordnaren eller media och studentkårer I vissa fall ordnar utbildningsanordnaren eget boende för sina elever vilket vi publicerar på utbildningssidorna. Om specifik information saknas presenteras den allmänna boendesituationen på orten. Information om denna är hämtad från media och i vissa fall studentkårer.

Arbetsmarknadsanalysen: Källa: SCB Arbetskraftsbarometern 2004
Studentum har ett nära samarbete med SCB och presenterar här information ifrån en publikation som heter "Arbetskraftsbarometern". Arbetskraftsbarometern är en årlig enkätundersökning gjord bland ett urval av arbetsgivare. Undersökningen syftar till att ge snabb och enkel information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden på ett respektive tre års sikt för olika utbildningsgrupper. För mer information se » www.scb.se

Har du fundering eller tips om vad du vill se avseende informationen på Studentum är du välkommen att skriva några rader till » info@studentum.se.