Får man vara ledig under gymnasiet?

20 jul 2023
FRÅGA
Kan jag bli beviljad 2 veckors ledighet? Hej jag ska börja 3an nu till höst och håller på att planera en resa i december för att träffa släkt utomlands. Resan skulle ta plats för det mesta under jullovet men jag skulle missa ungefär en vecka i december och en i januari. Tror du att min skola skulle kunna bevilja ledighet så pass länge?

Svar:

29 aug 2023

Hej, 

Vad roligt att du ska åka på en resa! Det finns vissa regler som alla skolor måste följa när det kommer till ledighet och frånvaro. De reglerna gäller även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan, det är därför möjligt att bli nekad ledigheten. Det är rektorn på skolan som kan bevilja en elev ledighet under en kortare tid. Beslutet om ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation, då kan dessa punkter vara relevanta: 

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare om hur du ska gå tillväga samt vilka blanketter du ska fylla i, sedan är det upp till rektorn. 

Lycka till! /Petra, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information